Borealis

• Levererans av täta flänsförband
• Läcksökning
• Pluggning och omtubning av värmeväxlare
• Mobil bearbetning