Omtubning av värmeväxlare och kondensorer

Vi utför omtubning av värmeväxlare och kondensorer. Följande moment kan ingå: Demontage, tubutdragning, rengöring, invalsning, läcksökning, montage och avslutningsvis dokumentation.