Tryckprovning och läcksökning

Tryckprovning sker hydrostatiskt upp till 1500 Bar. Läcksökning sker med helium och argon. Detektering ner till 50 ppm.