Hot tapping

Hot tapping är en metod för anslutning av ny koppling till befintlig aktiv rörledning, utan driftstopp. Denna metod är vanligt förekommande vid reparation och underhåll i gas,- petroleum- och vattenledningssystem.