Mobil bearbetning

Vi utför exempelvis flänsplaning, linjeborrning, planfräsning och kilspårsfräsning. NIS Nordiska använder sig av Climax portabla maskiner.

Klicka här för att komma till filmklipp.