Om NIS Nordiska

NIS Nordiska erbjuder tjänster inom mobil bearbetning, omtubningen av värmeväxlare och kondenserar, Hot Tapping & Line Stopping. Vi har sedan 1993 levererat med kvalitet och snabb service.

Våra kunder erbjuds totalentreprenad med fullt utförande och dokumentation. Dokumenterat kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001:2000.

NIS Nordiska AB är lokaliserat på Smögen med kontor, lager och serviceverkstad. De nordiska länderna är vårt arbetsfält.

Vi stöder:
Smögens IF
SSRS
Tjernobylbarn på Smögen