Pluggning av tuber

Vi har verktygen och kunskapen att snabbt avhjälpa läckage i kondensorers och värmeväxlartuber utan att behöva svetsa som tidigare var nödvändigt i apparater med höga tryck och temperaturer.