Våra kunder

Våra kunder finns i Norden inom den tyngre industrin, såsom kraftverk, raffinaderier, petrokemi- naturgas- och cellulosaindustri.