Bultförbandsteknik

Vi utför montage och demontage av bult – och flänsförband med momentdragning eller hydraulisk bultsträckning.